להמחשה בלבד

סתם בדיקה מה נשמע וכו

רגע רגע

בדיוק הרתחנו מים

לא תשתה קפה?